News Live Contact Video Music Studio
supersonik extended cover

Supersonik Extended - free download Hunter Husar @ Pure shit - video

Právě vychází album Supersonik Extended na MC kazetě v sérii 33 kusů a jako free download. Strana A: originální tracky z EP Playbour a remixy (Hunter Husar (HUJO), Karaoke Tundra, Name Does Not Matter a HRTL.). Na straně B je pět bonusových tracků (Ventolin). Kazetu lze koupit na koncertech. Free download je zde. Hunter Husar také ke svému remixu udělal video, které lze shlédnout na jeho stránkách pureshit.biz. /// Vše, co se týká LP Totem najdete zde. /// Ohledně koncertů a bookingu kontaktujte Prokopa Holoubka z Bumbumsatori.org.

EN: The album Supersonik Extended is out on MC cassete limited to 33 copies and as a free download. Side A: Original tracks Supersonik a Counting from the EP Playbour and remixes by Hunter Husar (HUJO), Karaoke Tundra, Name Does Not Matter and HRTL. Side B: five bonus tracks by Ventolin. The cassete can can be bought at concerts. Free download is here. Hunter Husar created a videorework, watch it here./// For anything related to the LP Totem look here. For booking contact Prokop Holoubek z Bumbumsatori.org.

Facebook / Soundcloud / Totem_download / Bandcamp / Endless_Dancegenerator